En op tien psychiaters aan de prestatiepillen

En op de tien psychiaters gebruikt wel eens medicatie om hun prestaties te verhogen. Tegelijk vindt twee derde van de psychiaters dat psychofarmaca zonder medische indicatie voor niemand toelaatbaar zijn. Dat blijkt uit een internetenqute door de psychiaters Simone Timmer en Gerrit Glas onder ruim vierhonderd Nederlandse psychiaters en andere artsen, meldt het Nederlands Dagblad. De uitkomst van de enqute is verschenen in het Tijdschrift voor Psychiatrie.
Risico's
Uit een enqute van Nature bleek eerder dat n op de vijf academici pillen slikt om de concentratie of het geheugen te versterken. Een groter percentage dus dan onder Nederlandse psychiaters en artsen.

Dit verschil is volgens de Nederlandse Timmer en Glas te verklaren. Psychiaters en artsen hebben immers 'meer kennis van bijwerkingen en de risico's van afhankelijkheid en verslaving' dan academici in het algemeen.

Culturele verschillen
Ook culturele verschillen kunnen verklaren waarom Nederlandse artsen terughoudender zijn met medicatie zonder indicatie dan de academici die Nature enquteerde. Wellicht is de belangstelling in Nederland nog niet groot genoeg, of spelen de relatief grote prestatiedruk en competitiedrang in de VS een rol.

Cardiovasculaire preventie
Hoogleraar neurologie Pim van Gool wees eerder in een column op alternatieven voor cognition enhancing drugs. 'In plaats van een greep in die Alice in Wonderland-kast met illusoire, stimulerende middelen, kan het functioneren van generaties oudere dokters beschermd worden door goede cardiovasculaire preventie.
12 apr 2012 09u45
zie ook rubriek