Boceprevir (VICTRELIS) en protease-inhibitoren van het HIV-virus : interacties

Het Europees Geneesmiddelenbureau informeert de artsen en patiŽnten dat er interacties vastgesteld zijn tussen boceprevir (VICTRELIS, gebruikt in de behandeling van hepatitis C) en bepaalde protease-inhibitoren van het HIV-virus met name atazanavir (REYATAZ), darunavir (PREZISTA) gepotentialiseerd met ritonavir (NORVIR) en lopinavir gecombineerd met ritonavir (KALETRA). Sommige combinaties worden niet meer aanbevolen en een opvolging is vereist tijdens de gelijktijdige toediening van deze geneesmiddelen.
29 mrt 2012 07u15
Bron: FAGG
meer over
zie ook rubriek