Veel Belgen doen een beroep op medisch begeleide voortplanting

In 2010 heeft het RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, 19.469 in-vitrofertilisatie-ingrepen terugbetaald, 18.498 kunstmatige inseminaties, 14.952 eicelpuncties en 17.757 ingrepen waarbij sperma "gewassen" wordt. De totale kost van de operaties bedroeg 10,01 miljoen euro, zo schrijft Le Soir. Ook in 2010 betaalde het RIZIV 16.019 vruchtbaarheidsbevorderende ingrepen bij vrouwen terug, tegenover 10.327 het jaar voordien. Dit kostenplaatje bedroeg 14,534 miljoen euro.
24 mrt 2012 07u16
Bron: De Morgen
zie ook rubriek