Prof. Jan De Maeseneer (UGent) enig Europees lid van 'Global Forum on Innovation in Health Professional Education'

UGent-professor Jan De Maeseneer is door het prestigieuze Institute of Medicine of the National Academies in Washington (VS), benoemd tot lid van het 'Global Forum on Innovation in Health Professional Education'. Dit forum buigt zich gedurende 3 jaar over de noodzaak tot vernieuwing van de opleiding van artsen en andere gezondheidswerkers. Prof. De Maeseneer is de enige Europese vertegenwoordiger die voor dit Forum werd geselecteerd.
onderwijsvernieuwing in functie van geëvolueerde uitdagingen
In de 21ste eeuw dienen zich nieuwe uitdagingen aan voor de gezondheidszorg: de vergrijzing leidt tot meer chronische aandoeningen, steeds meer mensen lijden aan meerdere ziekten tegelijkertijd, globalisering brengt culturele aspecten van ziekte en gezondheid onder de aandacht, er is een toenemende gezondheidskloof tussen rijk en arm en dit zowel in Westerse landen, als op wereldschaal.

Het Global Forum on Innovation in Health Professional Education zal zich buigen over de noodzakelijke wijzigingen in de opleiding van studenten die in de gezondheidszorg zullen werken. Het gaat hierbij om optimalisering van selectie, oriëntatie van studenten naar de sectoren met de grootste noden, probleemgestuurd onderwijs, aandacht voor ethische en maatschappelijke aspecten, interprofessionele opleiding,…

Prof. De Maeseneer, voorzitter van de Opleidingscommissie geneeskunde en vicedecaan Strategische Planning van de faculteit geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de UGent, is de enige Europese vertegenwoordiger die voor het Forum werd geselecteerd. De Universiteit Gent is verheugd op deze manier een actieve bijdrage te kunnen leveren aan dit belangrijke debat.
13 mrt 2012 13u54
zie ook rubriek