Robotchirurgie beter bij prostatectomie

Robotchirurgie om een prostatectomie uit te voeren vindt geen genade in de ogen van de zorgverzekeraars. Te duur, vinden zij. Maar daarmee zien zij enkele belangrijke argumenten vóór deze techniek over het hoofd. Met een aanvulling van robotchirurg Jean-Paul van Basten.
Centralisatie te verkiezen boven ontmoediging
Zorgverzekeraars zien geen heil in prostatectomie via robotchirurgie. Vooral vanwege de prijs. Ze moeten echter beseffen dat de robottechniek makkelijker te leren en veiliger is dan de ‘klassieke’ laparoscopische operatie.

Een recent rapport van het College van Zorgverzekeraars (CvZ) was voor verschillende zorgverzekeraars aanleiding om het gebruik van de operatierobot ter discussie te stellen.1 Zorgverzekeraar Achmea wil de extra kosten voor robotchirurgie zelfs niet meer vergoeden. Het belangrijkste argument is dat er geen wetenschappelijk bewezen voordeel is van deze manier van opereren boven ‘klassieke’ laparoscopie. Veel argumenten vóór robotchirurgie worden in het rapport echter onvoldoende belicht.

De operatierobot wordt wereldwijd vooral ingezet bij prostatectomieën om prostaatkanker te behandelen. De indicatie voor deze operatie wordt in ons land ongeveer 2100 keer per jaar gesteld. Ruim 1700 mannen worden in eigen land geopereerd, al dan niet met behulp van de robot, maar zeker 400 mannen gaan naar het buitenland om met de robot te worden geopereerd. Saillant detail is dat de meeste zorgverzekeraars de buitenlandse operatie volledig vergoeden.

Iedere patiënt wordt besproken in een multidisciplinair oncologisch overleg. Daar wordt bekeken of een behandeling noodzakelijk is, en zo ja, welke behandeling het beste bij de patiënt past. Bij prostaatkanker zonder metastasen wordt er afhankelijk van onder andere de tumorgradatie, tumorload in de biopten, prostaatspecifiek antigeen (PSA), levensverwachting en comorbiditeit gekozen tussen afwachtend beleid, brachytherapie, externe radiotherapie of radicale prostatectomie.

Dat zorgverzekeraars menen dat urologen, mede onder druk van het ziekenhuismanagement, te veel operaties met de operatierobot doen, klopt niet en druist in tegen de artseneed waarin onder meer staat: ‘Ik zal aan de patiënt geen schade doen’.

lees verder
28 feb 2012 23u10
zie ook rubriek