Meisjes streven jongens voorbij in het hoger medisch onderwijs

Zijn meisjes slimmer dan jongens? Je zou het bijna denken. Ze doen het beter in het voorgezet onderwijs en gaan daarna vaker naar het hbo of de universiteit. Ook op de VUmc School of Medical Sciences is zeventig procent van de nieuwe studenten vrouw. Hoe komt dat? Is het eigenlijk erg als er straks veel meer vrouwelijke artsen zijn dan mannelijke? En zo ja: wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Deskundigen Jelle Jolles en Gerda Croiset laten hun licht schijnen over dit probleem.
16 feb 2012 09u51
Bron: VUmc
meer over
zie ook rubriek