Antwerps universitair centrum voor kinderkanker van start

Kinderkanker bestaat al lang en is jammer genoeg niet zeldzaam. Jaarlijks krijgen 1 op 10.000 kinderen kanker. In België zijn er dat zo’n 250 tot 300 per jaar. Het is de tweede belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen tussen 1 en 15 jaar. De meest voorkomende kankers bij kinderen zijn leukemie en hersentumoren. De behandeling van deze kinderen is erg complex en vereist een doorgedreven medische expertise.  Die kan men vanaf nu ook in Antwerpen vinden in het Universitair Pediatrisch Oncologisch Centrum Antwerpen, gehuisvest in het UZA bij de dienst pediatrie.
Nauwe samenwerking met UZ Gent
Dr. Philip Maes startte er vorig jaar in april als kinderoncoloog-hematoloog met de ambitie een universitair centrum voor kinderen met kanker uit te bouwen, dat er vandaag écht staat. Er werden afspraken gemaakt met het kinderoncologisch centrum van het UZ Gent (onder leiding van prof. Yves Benoit) met wie er nauw zal samengewerkt worden. Daarnaast wordt er uiteraard ook intensief samengewerkt met de volwassen oncologie en hematologie in het uza.

Hecht team ondersteunt kinderen en hun familie
In het uza werd een hecht team gevormd bestaande uit drie kinderoncologen: dr. Philip Maes, prof. Koen Norga en dr. Joris Verlooy, die zowel in het UZA als in het UZA Gent actief is. Daarnaast maken ook kinderoncologische verpleegkundigen, een maatschappelijk werker en een kinderpsychologe deel uit van het team. Voor thuiszorg wordt bovendien nauw samengewerkt met ‘Koester’ van het UZ Gent. Ze hebben allen al heel wat ervaring in de zorg voor deze kinderen. Zij en hun familie hebben immers veel ondersteuning nodig. De behandelduur is vaak lang: van enkele weken tot zelfs twee jaar voor leukemiepatiëntjes. De kinderen, maar ook hun ouders, broers en zussen, hebben nood aan een vertrouwd gezicht in moeilijke tijden. Dr. Philip Maes: “Het is belangrijk om de zorgen en angsten van ouders en kinderen te verlichten en het taboe rond ‘erg ziek’ zijn te doorbreken. Ik ben dan ook blij dat ik hiervoor op een ervaren team kan rekenen. Dit nieuwe universitaire centrum biedt werkelijk alle nodige omkadering die deze kinderen verdienen. We staan garant voor een geïndividualiseerd zorgaanbod dat beantwoordt aan de internationale academische standaarden. ”

De dienst zal in de loop van 2014 inhuizen in het gloednieuwe moeder & Kind Centrum dat momenteel op de campus van het UZA wordt gebouwd.

Grand round pediatrie over kinderoncologie
Op 29 mei 2012 wordt er een Grand Round pediatrie georganiseerd in het UZA met als thema ‘kinderoncologie’. Alle artsen uit de regio zijn hier welkom.
15 feb 2012 08u38
Bron: MagUZA.be
zie ook rubriek