Diepe hersenstimulatie verbetert geheugen

Met diepe hersenstimulatie kun je het menselijk geheugen een stevige oppepper geven. Dat blijkt uit een kleine studie gepubliceerd in NEJM van deze week.Het onderzoek concentreert zich op de entorhinale cortex, een structuur die verbonden is met de hippocampus. Het is bekend dat beide hersengebieden cruciaal zijn bij het omzetten van dagelijkse ervaringen in min of meer blijvende herinneringen. De auteurs van de studie, Nanthia Suthana e.a., gingen na in hoeverre diepe hersenstimalatie (DBS, deep brain stimulation) kan bijdragen aan het verbeteren van die geheugenopslag.
Zeven epilepsiepatiënten kregen daartoe dbs in de entorhinale cortex of de hippocampus. Tijdens dbs leerden de patiënten in een videogame een route te rijden in een taxi en telkens een passagier af te zetten op één van zes verschillende locaties. DBS van de entorhinale cortex maakte veel uit, zo bleek, want later in een test herkenden de patiënten bepaalde karakteristieke punten beter en navigeerden ze vlotter. Directe stimulatie van de hippocampus had geen effect op het geheugen.

Wat deze uitkomsten betreft, houden de onderzoekers een slag om de arm: van epilepsie is bekend dat het de geheugenfunctie negatief kan beïnvloeden, daarom is niet duidelijk in hoeverre de gerapporteerde verbeteringen ook zouden gelden voor mensen met een andere neurologische stoornis.

Toch opperen de onderzoekers de mogelijkheid dat ze een mechanisme op het spoor zijn dat aanknopingspunten biedt voor prothetische voorzieningen die een haperend geheugen tijdelijk kunnen verbeteren, met name in de vroege fase van dementie. Maar ze weten ook dat dit voorlopig nog toekomstmuziek is.

N Engl J Med 2012; 366: 502-10: Memory Enhancement and Deep-Brain Stimulation of the Entorhinal Area
09 feb 2012 15u40
zie ook rubriek