Epidemie mogelijk: te weinig 20'ers en 30'ers gevaccineerd tegen mazelen

Twintigers en dertigers zijn onvoldoende gevaccineerd tegen mazelen, bof en rubella. De vaccinatiegraad is 85 procent, terwijl deze 95 procent moet zijn om de ziektes onder controle te houden. Veertigers en vijftigers zijn van nature beschermd omdat ze de ziektes vaak nog gehad hebben. Zij blijken wel minder bestand tegen kroep en tetanus. Dat blijkt uit onderzoek van dr. Heidi Theeten.
Bij kinderen is de situatie een beetje anders. 'Oudere' kinderen (leeftijd onbekend) zijn 'minder volledig' gevaccineerd, voor jongere kinderen is dit wel het geval.

Nooit te laat voor vaccinatie
Omdat een onvoldoende groot deel van de bevolking beschermd is tegen mazelen, zou een epidemie kunnen uitbreken. Dat gebeurde overigens al in 2011 met 579 gemelde gevallen van mazelen.

"Meer dan we de laatste tien tot vijftien jaar gezien hadden. Voor
jongvolwassenen is het zeker zinvol na te gaan of ze inderdaad twee vaccins tegen mazelen, bof en rubella gehad hebben. Zoniet zouden ze zich best alsnog laten vaccineren. Zeker vrouwen die zwanger (willen) worden, moeten opletten voor rubella."

De tijd voor paniek is nog niet aan de orde. "We moeten geen alarm slaan, maar we moeten wel aandacht blijven schenken aan vaccinatie", concludeert doctor Theeten.
09 feb 2012 17u19
Bron: De Morgen
zie ook rubriek