Aantal Belgen met huidkanker kan sterk verminderen

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in België. Het afgelopen decennium werd elk jaar bij 5% meer Belgen huidkanker vastgesteld: een stijging in absolute aantallen van meer dan 70% . In Nederland wordt verwacht dat 1 op 6 inwoners voor zijn 85e één of andere vorm van huidkanker zal ontwikkelen.
Belgische wetenschappers stellen dat deze verhouding naar België geëxtrapoleerd mag worden. Dit betekent dat zo’n 660.000 Belgen in de toekomst huidkanker' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>huidkanker zullen krijgen. Omdat een coherent beleid belangrijk is, plaatsen vandaag volksvertegenwoordigers Muriel Gerkens (Ecolo), Maya Detiège (SPA), Colette Burgeon (PS) en Ine Somers (open VLD) huidkanker in al zijn facetten op de agenda van het Parlement - met de steun van Belgische specialisten inzake huidkanker.

Drie duidelijke actiepunten staan op de agenda: er is nood aan volgehouden informatie- en educatiecampagnes, medioren en senioren verdienen bijzondere aandacht, bijkomende vorming van huisartsen kan een verschil maken. Samen met de medische wereld willen de beleidsmakers nieuwe pistes ontwikkelen om huidkanker beter te voorkomen, sneller op te sporen en beter te behandelen.Het belang van informatie en educatie.
De zon is in vele gevallen de directe oorzaak van huidkanker. Goede zonbescherming en beperkte blootstelling aan de zon verminderen het risico op huidkanker. Ook snelle herkenning van huidvlekken is belangrijk. Verandert de huid op plekken die vaak zon zien, of verandert een vlek van kleur of vorm? Raadpleeg dan een arts of dermatoloog.

Medioren en senioren verdienen extra aandacht.
Tot 80% van de Belgische senioren heeft huidvlekken op lichaamsdelen die vaak aan de zon worden blootgesteld. Zij kunnen de voorloper zijn van huidkanker. Detectie en opvolging van deze ‘pre-maligne huidvlekken’ zijn belangrijk. Het opnemen van deze check binnen de GMD + preventie checklist kan deze controle structureren.

Bijkomende vorming van huisartsen maakt het verschil.
Een betere kennis van huidkanker en voorlopers van huidkanker zal huisartsen in staat stellen sneller huidkanker aan te pakken.

Prof. Dr. Julien Lambert, dermatoloog UZ Antwerpen: “Er is de afgelopen jaren veel en goed werk verricht om Belgen bewuster te maken van hun risicogedrag in de zon en herkennen van gevaarlijke pigmetletsels. Deze inspanning moeten we blijven leveren : herhaling, informatie en educatie kunnen mensenlevens redden. Daarnaast verdienen ook de andere huidkankers en hun voorlopers evenveel aandacht. Hoewel zij in de meeste gevallen minder gevaarlijk zijn, kan een vroegtijdige opsporing en behandeling een groot medisch en esthetisch voordeel zijn voor de patiënt en zal tevens een belangrijke reductie van de gezondsheidskosten meebrengen.
Voor ons, dermatologen is het primordiaal dat elke betrokken partij -van patiënt tot huisarts- alles in het werk stelt opdat zo snel mogelijk een diagnose wordt gesteld. Hoe sneller we een behandeling kunnen opstarten, hoe groter de kansen op genezing.”

Dr. Moens, huisarts en lid van de Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG): “We mogen in de strijd tegen huidkanker de Belgische senior niet uit het oog verliezen: tot 80% van de ‘Non Melanoma Skin Cancers’ komt voor bij 60plussers. Huisartsen staan op de eerste rij om deze gevallen op te sporen. Opname van een huidcheck in het GMD+ preventie checklist is daarom een absolute must.”

De huisarts vervult niet enkel een sleutelrol bij oudere patiënten: de huisarts is ook de vertrouwenspersoon en het eerste medische contactpunt van heel van Belgen. De huisarts is degene die doorverwijst naar een dermatoloog voor verder onderzoek of het opstarten van een behandeling. Teamwerk tussen de dermatoloog en de huisarts leidt tot een optimale opvang van de patiënt. Extra vorming van huisartsen is nodig en van vitaal belang. Specifieke vorming en een betere kennis van de risicogroepen kunnen fors bijdragen tot snellere detectie van huidkanker.

Huidkanker is vandaag brandend actueel. Dat nog heel wat mensen onwetend leven met gevaarlijke huidvlekken, bewees de meest recente uitzending van het VRT-programma Ook getest op mensen . 199 Belgen lieten zich onderzoeken en maar liefst 44 werden doorverwezen om een huidvlek van dichterbij te laten bekijken.

Dr. Thomas Maselis, dermatoloog en drijvende kracht achter Euromelanoma België. “Huidkanker is visueel opspoorbaar. Het is belangrijk dat we Belgen en gezondheidsmedewerkers ‘leren zien’. Het herkennen van huidvlekken die een gevaar voor de gezondheid betekenen, is de missie van Euromelanoma. Het snel detecteren is belangrijk. Hoe sneller de diagnose en de behandeling, hoe groter de kans op genezing. Er sterven elk jaar nog té veel Belgen aan huidkanker. Dat cijfer moeten, en kunnen, we terugdringen.”

Huidkanker is in de meeste gevallen te voorkomen. Wie slim met de zon omgaat, vermindert het risico om huidkanker te krijgen. Brigitte Boonen, Projectleider Departement Gezondheidspromotie van de Stichting tegen kanker: “We blijven in onze campagnes hameren op goede zonbescherming en slim gedrag in de zon. Dat blijft jaar na jaar een uitgesproken actiepunt – want ons gedrag is nog altijd niet in lijn met onze kennis. Naast primaire preventie (het voorkomen van problemen door slim zongedrag) onderschrijven we ook het belang we van secundaire preventie: Dit betekent bewustmaking-het bepalen van je risicoprofiel en indien nodig op controle gaan bij een arts.

Prof. Dr. Lieven Annemans (I-CHER, UGent, vub): “De maatschappelijke kost van huidkanker zit in de lift. We moeten ons dringend bezinnen rond de kosten en baten van preventie.” De economische aspecten van huidkanker zijn in België nog zwaar onderbestudeerd. Preventie is zeker aangewezen op voorwaarde dat ze kosten-effectief is. De kosten-effectiviteit van de screening zal afhangen van het risicoprofiel van de doelpopulatie.
26 jan 2012 10u05
zie ook rubriek