De nieuwere anticoagulantia : wat bij een ingreep?

Recent zijn dabigatran (PradaxaŽ) en rivaroxaban (XareltoŽ), die reeds gebruikt werden ter preventie van diepe veneuze trombose bij majeure othopedische chirurgie, ook aanvaard voor preventie van trombo-embolische verwikkelingen bij voorkamerfibrillatie [zie ook Folia oktober 2011 en december 2011; voor rivaroxaban werd de nieuwe indicatie in december 2011 goedgekeurd]. Deze middelen hebben, ten opzichte van de vitamine K-antagonisten (bv. warfarine, MarevanŽ), het voordeel geen controle van de INR en geen dosisaanpassing te vereisen. Ze worden momenteel niet terugbetaald voor voorkamerfibrillatie (situatie op 01/01/12).
26 jan 2012 10u10
Bron: BCFI-CBIP
meer over
zie ook rubriek