Kind en Gezin lanceert 'Huizen van het Kind'

De Huizen van het Kind bieden een antwoord op de veranderende behoeften van veel ouders, organisaties en lokale besturen. Ze brengen het bestaande  aanbod samen op een centrale plek in de buurt. Zo vinden ouders makkelijker hun weg.Eind 2010 presenteerden Kind en Gezin, minister Vandeurzen, Kind en Preventie, Thuishulp, Domus Medica en de Dienst Jeugdgezondheidszorg van  de K.U. Leuven de nota 'Krijtlijnen voor de uitbouw van een versterkte  preventieve gezinsondersteuning'. In deze nota werden Huizen van het Kind naar voor geschoven als een van de belangrijkste speerpunten om de  preventieve gezinsondersteuning verder uit te bouwen (waarin de huidige  consultatiebureaus geïntegreerd zullen worden).
Mede op basis van deze nota werden eind 2011 drie pilootprojecten  opgestart in Oostende, Boom en Genk. Deze pilootprojecten hebben onder meer tot doel uit te zoeken hoe de Huizen van het kind vorm kunnen krijgen  in die regio's, telkens afhankelijk van de diverse lokale realiteit.

Verschillende partners hebben deze ontwikkeling niet afgewacht en namen  reeds het initiatief om lokaal een Huis van het kind uit te bouwen. Anderen hebben de ambitie om dit binnenkort te realiseren. Kind en gezin  wil deze evolutie ten volle ondersteunen.

Website
Kind en gezin wil de Huizen van het Kind samen met zijn partners, stap  voor stap opbouwen. Om van elkaar te leren, informatie uit te wisselen en  in dialoog te gaan, lanceert Kind en Gezin de website www.huizenvanhetkind.be. Deze website heeft tot doel de dialoog intensiever te  gaan voeren, en dat niet enkel online.

Stap voor stap naar een decreet
Ondertussen werd er ook werk gemaakt van een concepttekst. Op basis hiervan willen Vlaams minister van welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen en Kind en Gezin een consultatieronde opzetten met de partners. Deze consultatieronde moet uitmonden in een gedragen decreet op de  preventieve gezinsondersteuning waarvan de Huizen van het Kind een  belangrijk speerpunt zijn. Deze concepttekst is terug te vinden op  www.huizenvanhetkind.be. De consultatieronde zal afhankelijk van de partners gediversifieerd  verlopen.
23 jan 2012 13u49
meer over
zie ook rubriek