Effect primaire preventie aspirine valt tegen

De aanbevelingen om aspirine routinematig als primaire preventie van een hartinfarct of stroke te gebruiken bij patiënten zonder een voorgeschiedenis met cardiovasculaire aandoeningen, moet worden herzien. Dat concluderen onderzoekers van St George’s University of London op basis van tegenvallende resultaten van de effectivitiet van aspirine als pimaire preventie in een review, dat is gepubliceerd op The Archives of Internal Medicine online.
Het gebruik van aspirine als secundaire preventie van een nieuw infarct of een nieuwe stroke wordt niet ter discussie gesteld. Het onderzoek betrof een review van negen klinische trials met in totaal 100 duizend deelnemers zonder een voorgeschiedenis met cardiovasculaire aandoeningen waarin het primair preventieve effect van aspirine werd bestudeerd.

Niet-fataal myocardinfarct
Aspirine verminderde het risico op een cardiovasculaire aandoening weliswaar met 10 procent, maar dit betrof voor 80 procent een reductie van niet-fatale myocardinfarcten. Andere cardiovasculaire aandoeningen, waaronder sterfte door een myocardinfarct en een fatale of niet-fatale stroke, kwamen niet in mindere mate voor.

Bloedingen
Het gunstige effect werd volgens de onderzoekers onder leiding van Rao Seshasai, bovendien vrijwel volledig teniet gedaan door een verhoging van het risico op levensbedreigende en ernstige inwendige bloedingen met 30 procent. Concreet betekent dit dat weliswaar bij iedere 120 patiënten die gedurende zes jaar aspirine gebruiken één cardiovasculaire aandoening wordt voorkomen, maar dat in dezelfde periode één op de 73 patiënten een ernstige bloeding krijgt.

kanker
Overigens bekeken de onderzoekers in dezelfde studie ook het preventieve effect op sterfte aan kanker. Sterfte aan geen enkele vorm van kanker werd door preventief aspirinegebruik voorkomen.

Individuele basis
“De gunstige werking van aspirine bij mensen die geen voorgeschiedenis met een hartinfarct of stroke hebben, is veel gematigder dan eerder gedacht. In tegendeel de behandeling kan potentieel zelfs resulteren in aanzienlijke schade door ernstige bloedingen”, luidt het commentaar van Seshasai. “Het is de moeite waard om bestaande aanbevelingen zoals de US Preventive Services Task Force guidelines en de Joint Britisch Societies’ Guidelines voor gebruik van dit middel in laagrisicopopulaties te herzien. Artsen moeten veel selectiever in individuele gevallen denken aan de noodzaak van een preventieve aspirinebehandeling.”
11 jan 2012 09u52
Bron: MedNet.nl
zie ook rubriek