Een ongemakkelijke blaasontsteking

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) adviseert gezondheidsminister Schippers (VVD) welke 'kwaaltjes' ter bezuiniging uit het basiszorgverzekeringspakket kunnen. Een commissie van maar liefst 10 geleerden waaronder een nefroloog, liet zich bij het CVZ bijstaan door nog eens 6 dure externe adviseurs om met een uitvoeringstoets te komen ter ondersteuning van het regeerakkoord. Gesandwicht tussen allerlei nauwelijks ter zake doende paragrafen over kostenbeheersing, ziektelast, Quality Adjusted Life Years (kent u hem nog, de QALY?) en de maatschappelijke context, is op pagina 30 van het rapport een lijstje verstopt met de ongemakken die volgens de CVZ-commissie niet meer zouden moeten worden vergoed.
09 jan 2012 12u59
zie ook rubriek