Slechts 337 mensen in BelgiŽ kregen PIP-implantaat

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) herziet vanavond het cijfer over het aantal patiŽnten in BelgiŽ met PIP-borstimplantaten naar beneden. Het cijfer van 674 patiŽnten mag grosso modo worden gehalveerd, aldus een woordvoerster. Volgens het FAGG is het cijfer over het aantal patiŽnten foutief, als gevolg van een fout in de vertaling binnen het Agentschap. Het cijfer 674 is correct, maar komt overeen met het aantal PIP-borstimplantaten, en niet met het aantal patiŽnten met implantaten.
arts raadplegen
Het fagg beveelt patiŽnten met vragen aan, hun arts te raadplegen en artsen om een versterkte opvolging te garanderen.

De nieuwe cijfers komen uit een rapport van de Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (fagg), met wie de minister vorige week vrijdag samenzat. Het agentschap maakte de berekening op basis van informatie van haar Franse collega's en haar negentien contactpunten.

Voorheen werd het aantal mensen dat in BelgiŽ rondloopt een PIP-implantaat, geschat op een 150-tal. Volgens het agentschap kregen in ons land meer dan vier keer zoveel mensen een implantaat van het Franse Poly Implant prothese.

Exacte cijfers zijn dit echter niet, zegt de onkelinx. "Mogelijk gaat het om nog meer mensen". Ook is het niet duidelijk of het allemaal Belgen zijn, is niet duidelijk, aangezien de kans bestaat dat buitenlanders in Belgische ziekenhuizen een operatie ondergingen.

Actieplan
Om dergelijke onduidelijkheden in de toekomst te vermijden, lanceert de minister een actieplan dat er onder meer moet voor zorgen dat elk implantaat, niet alleen borstimplantaten, maar bijvoorbeeld ook die voor tanden, verplicht geregistreerd is. onkelinx wil ook dat de implantaten in de toekomst vaker worden gecontroleerd. De centen voor de financiering van het plan wil de minister halen bij de privť, onder meer de "producenten".

Wanneer het actieplan precies op punt zal staan, is niet duidelijk. "Het kan snel gaan", zegt Onkelinx, die vanaf morgen daarover samenzit met onder meer het FAGG, het riziv en de chirurgen. Laurette Onkelinx is daarnaast vragende partij voor een strengere Europese overkoepelende regelgeving

Minderwaardige gel
De PIP-implantaten werden in april vorig jaar door de Franse gezondheidsautoriteiten van de markt gehaald. PIP wordt ervan verdacht een minderwaardige gel te hebben gebruikt die tien keer goedkoper is dan de normale gel. De gel zou ook de verpakking van de prothesen kunnen aantasten, met kans op lekken en ontsteking. Het FAGG bevestigt dat de implantaten inderdaad een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, zegt Onkelinx maandag. "Ze kunnen doorsijpelen, scheuren en ontstekingen veroorzaken". Een verhoogd risico op kanker is er echter niet, aldus de minister, die eveneens het advies heeft gevraagd van de Hoge Gezondheidsraad.

Wie vermoedt dat een PIP-implantaat is ingeplant, moet zich hoe dan ook zo goed mogelijk informeren, aldus Onkelinx. Normaal gezien krijgt de persoon na de operatie een document mee waarop staat om welk type implantaten het gaat. Wie dit document niet meer heeft, informeeert zich best in het ziekenhuis.

Verwijdering PIP-implantaten terugbetaald
PatiŽnten met een PIP-implantaat, moeten zich ook vaker medisch laten controleren en artsen moeten deze patiŽnten daarnaast nauwer opvolgen, zegt de minister. Met een motivatie van een arts wordt verwijdering van de implantaten terugbetaald.

De minister wees er maandag op dat PIP ook implantaten heeft geleverd aan andere bedrijven, onder meer de Nederlandse failliete firma Rofil.

Meer informatie is vanaf woensdag beschikbaar op de website van het FAGG. De FOD Volksgezondheid lanceert woensdag eveneens een callcenter op 02.524.97.97.
09 jan 2012 14u51
Bron: De Morgen
zie ook rubriek