Buddywerking voor psychiatrische ex-patiënten uitgebreid naar heel Vlaanderen

Naar de film gaan, scrabbelen, wandelen of gewoon een gezellige koffieklets houden: voor ex-psychiatrische patiënten is het allesbehalve vanzelfsprekend. Hoe welkom is dan het eenvoudige gezelschap van een maatje of ‘buddy’. Op dertien plaatsen in de vijf Vlaamse provincies en Brussel loopt een Buddyproject. Die projecten worden nu uitgebreid door Vlaams welzijnsminister Jo Vandeurzen. Jo Vandeurzen: “De buddywerking vormt duo’s van psychisch kwetsbare deelnemers en vrijwilligers. Die duo’s doen samen dingen die ze leuk vinden. Wandelen, winkelen of naar de film gaan. Als het maar opbeurend is en het sociaal isolement van de deelnemers doorbreekt”. Mensen met een psychiatrisch verleden zien immers vaak alleen maar psychiaters of lotgenoten. De buddy staat centraal voor de gewone wereld. “Wij willen de ex-patiënt een contact in het ‘echte leven’ bieden. Geen hulpverlener die analyseert, maar iemand die er gewoon is, al is het maar om te zeggen of je das goed geknoopt is. Als een brug naar de buitenwereld”, aldus Vandeurzen.   Een goed ingebouwde buddywerking biedt verschillende voordelen: het haalt sociaal zwakkere mensen uit hun isolement, het werkt anti-stigmatiserend, het verhoogt de kwaliteit van het leven van mensen met complexe psychiatrische problemen, het verlaagt de kans van de ex-psychiatrische patiënt op herval of heropname in een ziekenhuis en het verkleint het risico op zelfdoding. Psychiatry AwardDe buddywerking, winnaar van de Psychiatry Award 2011, bestaat sinds eind 2007 toen acht projecten werden opgezet in Vlaanderen met steun van de Vlaamse Regering. Nu bestaan er dertien projecten. Over heel Vlaanderen ontmoeten iets meer dan 193 duo's elkaar. “Maar het kan beter”, vindt Vandeurzen. “De werkingen staan overal op poten en dus is het tijd dat we dit in Vlaanderen structureel inbedden, waarbij de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) een centrale en cruciale rol krijgen. Een buddywerking is meer dan enkel het koppelen van een deelnemer met een buddy.  Een heel proces gaat eraan vooraf en volgt erop, profilering van de werking, materiaalontwikkeling, werving van deelnemers en vrijwilligers, intakegesprekken met beide partijen, overlegfase voor koppeling, opvolging, ondersteuning van vrijwilligers door middel van vorming. Daarnaast is er nog de netwerking met andere belangrijke organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en de wereld van de vrijwilligerswerking en het belang van afstemming en uitwisseling tijdens bijeenkomsten met collega-projectmedewerkers.    Wie via de 'Buddy's' zelf iemand een helpende hand wil reiken, kan zich melden via www.buddyproject.be.
30 dec 2011 13u37
meer over
zie ook rubriek