Telefonische consultatie geen goede piste

Het Syndicaat Vlaamse Huisartsen (SVH) ziet het voorstel van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, om wachtdiensten telefonische consultaties te laten houden, niet zitten. "Er zijn te veel praktische bezwaren en het is bovendien niet toegelaten door de Orde van Geneesheren", vat Rufij Baeke van SVH de kritiek samen. Het Kenniscentrum baseert zich voor zijn advies op het Deense voorbeeld, waar de helft van de consultaties per telefoon gebeurt. Met het voorstel wil men ook het tekort in sommige regio's aan huisartsen 's nachts en tijdens de weekends verhelpen.
30 dec 2011 21u26
Bron: De Morgen
zie ook rubriek