ASGB: "Gezien de omstandigheden, geen slecht akkoord"

ASGB-voorzitter Reinier Hueting ziet in het akkoord dat artsen en ziekenfondsen gisteren sloten een aantal positieve punten. "Dat het een weinig populair akkoord zou worden, daar waren we ons bij voorbaat van bewust. Door onderhandelingen hebben we toch nog enkele zaken uit de brand kunnen slepen. Bovendien is het overlegmodel gered."
In de gegeven omstandigheden is dit geen al te slecht akkoord. Dat is in een notendop de mening van asgb-voorzitter Reinier Hueting over het akkoord dat artsen en ziekenfondsen gisteren in de medicomut afsloten. "We wisten dat het geen populair akkoord zou worden. Ook de artsen moeten mee afdragen voor de crisis. Door onderhandelingen wensten we toch tot een redelijk akkoord te komen, waardoor het overlegmodel niet in het gedrang zou komen. Legde de regering eenzijdig een akkoord op, dan betekende dat waarschijnlijk het einde van dit model", aldus Reinier Hueting.
"Bovenaan onze verlanglijst stond dat er primordiaal de punten uit eerdere akkoorden moesten worden uitgevoerd. We zijn dan ook verheugd dat we van de minister de toezegging kregen dat impulseo III op de eerste ministerraad van het nieuwe jaar voorgelegd zal worden. Het gaat daarbij om de teksten zoals die door het asgb werden voorgesteld", zegt Hueting die er nog aan toevoegt dat de regeling in principe geldt met terugwerkende kracht vanaf 2010.

Een lineaire vermindering van de index was voor het ASGB geen optie. "De door de regering voorgestelde differentiatie tussen intellectuele en technische prestaties moest als principe behouden blijven", aldus Hueting. "We waren bereid een voorlopige indexvermindering te aanvaarden, zij het onder bepaalde voorwaarden. Ten laatste op 1 december 2012 wordt de index naar 2,99% gebracht, maar wanneer de werkgroep onder leiding van Jo De Cock al vroeger kan aantonen dat er structurele maatregelen zijn getroffen, wordt de inlevering al sneller ongedaan gemaakt. En dat in de eerste plaats voor de intellectuele prestaties."

Het sociaal statuut stijgt met 2,99%. Een stijging die voor het ASGB nog hoger had mogen zijn. "Maar de Bvas wil dar niet van weten, zodat we ons tevreden moeten stellen met de indexering. De CM wilden de praktijkvergoeding afschaffen. Daar hebben we een stokje kunnen voorsteken. Meer zelfs, de toelage wordt met 10% opgetrokken."
22 dec 2011 14u00
meer over
zie ook rubriek