Medicatie beinvloedt vaak het rijgedrag

Te veel mensen zijn zich niet bewust van het gevaar van de combinatie geneesmiddelen-rijden. De invoering van een duidelijk pictogram op geneesmiddelen zou de gebruikers kunnen waarschuwen. Vijftig procent van de geneesmiddelen die dagelijks over de toog gaan, houdt geen enkel risico in voor de gebruiker. Bij slechts vijf procent is het gebruik ervan een contra-indicatie om achter het stuur te gaan zitten. Niet alleen de werking van geneesmiddelen, maar ook de combinatie met alcohol of andere pillen kan de stuurvaardigheid in het gedrang brengen.
17 dec 2011 19u15
meer over
zie ook rubriek