Prof. dr. Renaat Peleman benoemd als hoofdarts van het UZ Gent

De Raad van Bestuur van het Universitair Ziekenhuis Gent heeft met unanimiteit van stemmen beslist om prof. dr. Renaat Peleman met ingang van 1 januari 2012 te benoemen als hoofdarts van het ziekenhuis. In juni was hij prof. dr. Jan Van Meerbeeck al opgevolgd als waarnemend hoofdarts, nadat die bij de bestuurswissel een andere functie binnen het ziekenhuis had opgenomen. De hoofdarts is op voordracht van de Raad van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en met verzwaard advies van de Medische Raad aangesteld door de Raad van Bestuur voor een hernieuwbare periode van vier jaar.
beleidsvisie
In zijn beleidsvisie legt de hoofdarts de klemtoon op een goede samenwerking tussen de faculteit geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (UGent) en het ziekenhuis, tussen sectoren en medische diensten binnen het UZ, tussen artsen en verpleegkundigen, tussen directieleden, én tussen het UZ Gent en externe partners. Prof. dr. Peleman wil de interne organisatiestructuur van het UZ verder optimaliseren, de kosten beheersen en een aantrekkelijk loopbaan- en retentiebeleid uittekenen voor artsen en stafleden. Hij zet zijn schouders onder het wetenschappelijk speerpuntenbeleid van het ziekenhuis, waarbij de topreferente en topklinische onderzoeksdomeinen genetica, oncologie, immunologie en neurowetenschappen extra middelen krijgen om internationaal aan de top mee te spelen. Daarnaast onderzoekt prof. dr. Peleman tal van opportuniteiten zoals nieuwe technologieën, financieringsmechanismen en vernieuwende zorgmodellen die de medische strategie van het UZ Gent mee zullen bepalen.

Biografie
Renaat Peleman studeert in 1986 af aan de Universiteit Gent als doctor in de genees-, heel- en verloskunde. In 1992 behaalt hij zijn specialisatie in inwendige ziekten/longziekten en twee jaar later bekwaamt hij zich verder in infectieziekten aan de Harvard Medical School in Boston (VS). In het Universitair Ziekenhuis Gent neemt hij vanaf juni 2004 een eerste keer de functie van hoofdarts op en zetelt in het Directiecomité. Dat mandaat wordt in 2008 een tweede keer verlengd. Prof. dr. Peleman is van oktober 2004 tot december 2009 ook diensthoofd Algemene Inwendige Ziekten, Infectieziekten en geriatrie in het UZ Gent.

Ook aan de UGent onderscheidt prof. dr. Peleman zich. In 2000 wordt hij er docent, in 2002 hoofddocent, in 2005 deeltijds hoogleraar en in 2010 buitengewoon hoogleraar. Daarnaast adviseert hij de overheid in zijn vakgebied: in 2001 wordt hij aangesteld als adviseur infectieziekten bij de Federale overheidsdienst voor Volksgezondheid en de Veiligheid van de Voedselketen. Vandaag is hij nog steeds betrokken bij het federale beleid rond anthrax, pokken, bioterrorisme, pandemische influenza, vogelgriep en multiresistente tuberculose.

Prof. dr. Peleman vertegenwoordigt België op verschillende Europese fora voor infectieziekten zoals EUNID en EuPRIDE en ook voor de vaststelling van de erkenningscriteria voor specialisten.

In 2001 behaalt hij de graad van Gediplomeerde in Aanvullende Studies Ziekenhuisbeleid en Management aan de Katholieke Universiteit Leuven, in 2010 die van Master of Management aan de McGill University in Montreal, met zijn werk over de PEGASOS-reorganisatie, een bestuurlijke hervorming voor het UZ Gent.
22 dec 2011 10u29
Bron: UGent.be
meer over
zie ook rubriek