Vlaamse Regering versterkt ondersteuning consultatiebureaus voor het jonge kind

De Vlaamse Regering besliste vandaag om de ondersteuning van de consultatiebureaus voor het jonge kind te versterken. Hiervoor wordt enerzijds dit jaar nog een eenmalige subsidie van 461.700 EUR voorzien en anderzijds een recurrente extra subsidie van ongeveer 1.400.000 EUR vanaf 2012. Zo is er voortaan meer geld voor de vorming van vrijwilligers, verhoogt de vergoeding voor artsen-zelfstandigen en voorziet de overheid nog dit jaar een eenmalige subsidie van 1.350 euro per consultatiebureau om zich aan te passen aan de brandveiligheidsnormen, om de wachtruimtes kindvriendelijk te maken en om verouderd materiaal te vernieuwen. Deze maatregelen moeten, samen met een versoepeling van de procedureregels voor erkenning en subsidiëring, de preventieve gezinsondersteuning performanter en laagdrempeliger maken.
Het geboortecijfer blijft stijgen, er zijn meer kinderen in maatschappelijk kwetsbare gezinnen en de behoefte aan opvoedingsondersteuning neemt toe. Voorts ondervindt de preventieve gezinszorg moeite om artsen te engageren. “Met het huidige model van gezinsondersteuning kunnen we door deze ingrijpende maatschappelijke veranderingen niet langer doeltreffend werken.” aldus jo vandeurzen, Vlaams minister van welzijn, Volksgezondheid en Gezin. “We moeten ons aanpassen: inhoudelijk, institutioneel, organisatorisch. Heel belangrijk is dat we samenwerken met de huisartsenkringen en dat we het aanbod in de consultatiebureaus laagdrempelig kunnen houden. Daarvoor is deze bijkomende financiële input noodzakelijk.

Meer geld voor vorming vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar in de preventieve gezinsondersteuning. Op dit moment bedraagt het geïndexeerde subsidiebedrag voor de vorming van de vrijwilligers 5,62 euro per dag- of avond zitting waar de vrijwilligers aan participeren in een consultatiebureau. Dit bedrag wordt opgetrokken met 1,38 euro per zitting tot 7 euro per zitting. Het extra geld wordt vooral aan vorming besteed.

Meer geld voor artsen
als incentive voor de artsen, wordt de verloning voor de artsen-zelfstandigen opgetrokken. Zonder die aanpassing komt de continuïteit van de medische consultaties voor jonge kinderen in het gedrang. “Met deze verhoging willen we een eerste stap zetten om de uitstroom af te remmen en de instroom aan te moedigen,” aldus jo vandeurzen.

Vanaf 1 oktober 2011 wordt de forfaitaire subsidie per uur, om te zetten in een honorarium voor de arts die zelfstandig is, verhoogd. Het huidige, geïndexeerde subsidiebedrag voor de forfaitaire subsidie bedraagt 39,4 euro per uur. Dit bedrag wordt opgetrokken met 18,6 euro per uur tot 58 euro per uur.

Meer geld voor de consultatiebureaus
Elk consultatiebureau ontvangt nog dit jaar een subsidie van 1.350 euro om zich aan te passen aan de brandveiligheidsnormen, om de wachtruimtes kindvriendelijk te maken en om verouderd materiaal te vernieuwen.
16 dec 2011 16u08
meer over
zie ook rubriek