En toen waren ze nog met 9759

Hoeveel huisartsen zijn er nu eigenlijk? Het RIZIV hanteert geen vaste regel. Als er moet gestemd worden zijn er bijna tweemaal zoveel huisartsen dan eigenlijk actief. Als er moet betaald worden zijn ze dus de helft minder. Poetin kan hier lessen uit leren. Want zo gaat dit al jaren in ons land. En geen politieker die hier wat aan doet.
Voor de goede orde: de diensten van het riziv betalen aan 9.759 huisartsen in België een praktijktoelage. Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen neemt nota van dit feit en stelt opnieuw vast dat deze toelage enkel wordt gegeven aan artsen die wel degelijk huisartsgeneeskunde beoefenen – in een huisartsenpraktijk actief zijn.

Deze 9.759 huisartsen zijn dan ook de enige belanghebbenden bij maatregelen die door FOD volksgezondheid en door riziv worden uitgevaardigd inzake huisartsgeneeskunde. Deze 9.759 huisartsen zijn dan ook de enige “algemeen geneeskundigen” die mogen meegerekend worden bij het beoordelen van toekomstige conventies, zegt SVH-voorzitter Herman Moeremans.
14 dec 2011 14u00
zie ook rubriek