Lage taxatievoet voor Impulseo I is een feit

Een huisarts die zich vestigt in een zgn. huisartsarme zone kan daarvoor een premie (van 20.000) aanvragen bij het Participatiefonds. Het gaat helaas niet om een nettopremie, maar om een premie die belast wordt. Tot nog toe werd deze premie zelfs belast aan de normale, progressieve tarieven, zeg maar aan 50%. Onlangs werd er echter een wetsontwerp ingediend om deze premie minder zwaar te belasten, namelijk aan een afzonderlijk tarief van 16,50%. De betrokken wet is intussen zelfs al gepubliceerd (wet 07.11.2011, Staatsblad 16.11.2011). Het afzonderlijke tarief geldt reeds voor inkomstenjaar 2011. Het geldt dus al voor de premies die dit jaar uitgekeerd werden/worden.
05 dec 2011 10u34
meer over
zie ook rubriek