Opening Ontwenningsprogramma voor verslaafde ouders met hun kinderen

Het Antwerps Drug Interventiecentrum (ADIC) viert zijn 25ste verjaardag met de opening van een nieuw ontwenningsprogramma nl. OP+; dat van start gaat op 1 december. Hier kunnen verslaafde ouders samen met hun kinderen opgenomen worden om te ontwennen van illegaal druggebruik.
Dit is een unicum in België.
Binnen de drughulpverlening merken we dat veel drugverslaafden zelf ver-slaafde ouders hebben. Druggebruik kan beschouwd worden als een intergenerationele problematiek. We zien een opvallende toename van het aantal cliënten met kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouderlijk drugmisbruik een belangrijke risicofactor is voor de opvoedingssituatie en de ontwikkeling van het kind. Om te voorkomen dat deze kinderen de nieuwe generatie verslaafden worden, moeten we de problematiek van de kinderen en het gezin in de behandeling betrekken.

Tot op heden bestaan er enkel residentiële ouder-kind programma’s op ‘voortgezet’ niveau, waar ouders terecht kunnen als ze reeds fysiek ontwend zijn. Hierdoor valt een groot deel van de druggebruikende ouders uit de boot. Voor velen onder hen is immers de stap om hun kinderen achter te laten te groot. Ze blijven zich verantwoordelijk voelen voor hun kinderen, ondanks hun dominerend drugprobleem. Daarnaast zijn ze bang voor stigmatisering en veroordeling wanneer zij de stap naar hulpverlening zetten. Zij staan steeds voor het dilemma: zelf in begeleiding gaan en hun kind toevertrouwen aan derden, of verder zorgen voor hun kind maar hun eigen nood verwaarlozen.

Om de breuk tussen ouder en kind te vermijden start ADIC met een residentieel programma waarin de ouders de zorg voor zichzelf en voor hun kind(eren) kunnen combineren.

Naast de verslavingsproblematiek richten we ons ook op de individuele psychische pedagogische en sociale problemen. Dit alles in een drugvrije en veilige leefomgeving.
05 dec 2011 11u25
Bron: ADIC vzw
zie ook rubriek