600.000 vrouwen hebben last van overvloedige menstruatie

De AIM Global Survey (Attitudes and Impact of Menstrual Cycles) peilde bij 6.179 vrouwen uit 15 landen in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Azië naar hun actuele kennis, gedragingen en overtuigingen over orale anticonceptiva en het bewustzijn van de impact van hevige menstruele bloedingen. Daaruit blijkt dat 36 % te kampen heeft menorragie.
Amerikaanse vrouwen rapporteren veel meer last van menorragie dan vrouwen in Europa (23%) en Azië (19%). In België zouden naar schatting 600.000 vrouwen met dit fenomeen geconfronteerd worden. Ruim acht op de tien van de ondervraagde vrouwen rapporteren dat deze overvloedige regels een negatief effect hebben op hun dagelijkse activiteit, hun levenskwaliteit en het zich goed voelen. Zo'n 78% van deze vrouwen zegt een ander oraal anticonceptivum te overwegen mocht dit helpen. De helft van de ondervraagde vrouwen blijkt geen duidelijk begrip te hebben van het verschil tussen een normale en een hevige menstruele bloeding.

De belangrijkste gevolgen van overvloedige regels zijn vermoeidheid, gebrek aan energie, moeilijke concentratie op het werk en bij sommige huishoudelijke taken, rugpijn, buikpijn, duizeligheid. Toch zoekt 35% van de vrouwen die kampen met overvloedige menstruatie geen medische hulp.

De enquêteresultaten tonen aan dat er verwarring is over wat normale menstruele bloedingen zijn. Tal van vrouwen leven met overvloedigere regels dan normaal, omdat ze er niet over durven spreken of geen vergelijkingspunt hebben. Maandstonden worden als "normaal" beschouwd wanneer het volume bloed dat tijdens deze periode verloren wordt, gemiddeld 35 à 40 ml bedraagt. Dit komt concreet neer op 4 à 6 maandverbanden of tampons per 24 u.
Bij meer dan 80 ml, worden regels als "overvloedig" aanzien en is er sprake van menorragie. Dit komt neer op meer dan één maandverband of tampon om de 2 uur, gedurende minstens 3 dagen.
25 nov 2011 09u44
meer over
zie ook rubriek