Effect van een landelijke vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker zichtbaar

Voor de eerste keer is in een studie het effect van een landelijke vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker aangetoond. Al binnen 3 jaar na start van de vaccinatiecampagne is onder meisjes jonger dan 18 jaar een halvering te zien van de meer ernstige voorstadia van baarmoederhalskanker (CIN2 of ernstiger), zo blijkt uit de analyse van de vaccinatiecampagne in Australie. In dat land is tussen 2007 en 2009 een vaccinatiecampagne gestart voor alle vrouwen tussen 12 en 26 jaar met het vaccin.