Meldpunt voor actieve strijd tegen kindermisbruik

Er komt één meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling waar elke Vlaming gratis, anoniem en discreet terecht kan met vragen, maar ook met concrete meldingen. Het nieuwe meldpunt, toegankelijk via één telefoonnummer, zal begin volgend jaar operationeel zijn. Dat liet Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gisterenavond weten op de Werelddag tegen kindermishandeling. Van de strijd tegen alle vormen van geweld op kinderen maakt hij in zijn beleid een speerpunt.

Vorig jaar ondertekenden de ministers Vandeurzen en De Clerck al een protocol kindermishandeling voor een goed afgestemde aanpak tussen Welzijn en Justitie. Hierin is een stappenplan opgenomen als leidraad voor hulpverleners, politie- en justitiemedewerkers.  In dit protocol wordt ook samenwerking in individuele situaties voorzien. Een proefproject start in januari in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Dit project draagt de naam ‘protocol van moed’.

Om structurele problemen in de aanpak van kindermishandeling aan te pakken heeft de Vlaamse Regering begin dit jaar het Vlaams Forum Kindermishandeling  opgericht.  Dit forum zal de ministers adviseren in een efficiënte aanpak van kindermishandeling. Het forum staat in verbinding met een cel kindermishandeling in elk gerechtelijk arrondissement in Vlaanderen. Op die manier kunnen knelpunten in samenwerking aangepakt worden en goede praktijken beter verspreid.

Verder zullen welzijnsvoorzieningen sluitende procedures moeten introduceren in de aanpak van misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Dit laatste is al verankerd in een regelgeving voor kwaliteitsvolle zorg.

Het resultaat van deze acties moet enerzijds leiden tot een actief preventiebeleid tegen geweld op kinderen om zo geweld op kinderen te doen afnemen. Anderzijds moet het een actieve aanpak installeren waar geweld op kinderen toch aan de orde is.

 

20 nov 2011 09u06
zie ook rubriek