Gebruik permanente rimpelvullers risicovol

Het gebruik van permanente rimpelvullers kan tot ongewenste bijwerkingen, zoals zwellingen, leiden. De risico's nemen vooral toe als de arts wenig kennis heeft van de injectietechniek of afwijkt van de geschikte plaatsen voor toediening voor de diverse rimpelvullers.
02 nov 2006
Bron: MedNet.nl
meer over
zie ook rubriek