50 verpleegkundigen volgen mentoropleiding

ANTWERPEN - Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), de Karel de Grote-Hogeschool en de Hogeschool Antwerpen organiseren samen een opleiding mentor klinisch onderwijs. Ze ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst. Bachelorstudenten verpleegkunde en vroedkunde van de hogescholen lopen tijdens hun opleiding vaak stage in het UZA. Daar worden ze dagelijks begeleid door hun mentor, een verpleegkundige of vroedvrouw van het ziekenhuis. Opdat verpleegkundigen hun mentoropdracht beter zouden kunnen uitoefenen, ontwikkelde het ziekenhuis samen met de hogescholen een opleiding mentor klinisch onderwijs . De opleiding start op 5 december. Vijftig verpleegkundigen zullen de lessen volgen.
27 okt 2006
meer over
zie ook rubriek