Ziekenhuizen zoeken actiever naar donoren

In 31 ziekenhuizen worden artsen geholpen om stervenden te herkennen als orgaandonoren. Twintig tot dertig procent van de stervenden in ziekenhuizen wordt door artsen en verpleegkundigen niet herkend als mogelijke donoren van organen voor orgaantransplantaties. Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) heeft daarom het proefproject Gift opgestart. In 31 ziekenhuizen is een co÷rdinator aangesteld voor de medische, psychische en sociale begeleiding bij donatie.
16 okt 2006
meer over
zie ook rubriek