Vlaamse Regering wijzigt de besluiten over interlandelijke adoptie

De Vlaamse Regering wijzigt de besluiten over interlandelijke adoptie en over adoptiediensten die bemiddelen voor binnenlandse kinderen. De aanpassing beoogt de Vlaamse regelgeving ter zake af te stemmen op de bestuurlijke hervorming, en dit zowel qua terminologie, als wat betreft de te volgen procedure bij het uitreiken van erkenningen. Het beoogt ook de continu´teit van de dienstverlening te verzekeren. Daarnaast wordt er ook een overgangsregeling ingevoerd met betrekking tot de subsidiŰring van de diensten voor maatschappelijk onderzoek over interlandelijke adoptie. Deze overgangsregeling moet er voor zorgen dat de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding makkelijker kan worden gerealiseerd zonder een meerkost voor de begroting.
06 okt 2006
meer over
zie ook rubriek