Een redelijke en realistische begrotingsdoelstelling

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn het eens met het unanieme voorstel van de verzekeringsinstellingen, dat de begrotingsdoelstelling van de geneeskundige verzorging voor het jaar 2007 vastlegt (op 19, 61 miljard euro) en verdeelt.

De bepaling van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering werd in 2005 gewijzigd. Het Verzekeringscomité bezorgt voortaan, ten laatste op de eerste maandag van oktober vóór het begrotingsjaar, een globaal voorstel aan de Algemene Raad en de Commissie voor begrotingscontrole, dat beantwoordt aan de groeinorm. Op basis van de technische ramingen, bepaalt het Verzekeringscomité vervolgens ofwel het bedrag van de eventuele besparingen ofwel de lijst met positieve maatregelen.
02 okt 2006
meer over
zie ook rubriek