Overheidscampagnes missen effect op abortuscijfers

En op de acht zwangerschappen in ons land wordt afgebroken. In 2005 deed zich een lichte stijging voor, met 705 gevallen. Het totaal komt nu op 17.314. Per duizend vrouwen in de vruchtbare leeftijd (tussen 15 en 44 jaar) kozen er 8,25 voor een zwangerschapsafbreking.
01 sep 2006
meer over
zie ook rubriek