Omvorming zorgverleners tot verpleegkundigen dan toch van start.

Recentelijk kwam via de media de problematiek van de omvorming van zorgverleners tot verpleegkundigen in de actualiteit. De lagere inschrijvingen werden voornamelijk toegeschreven aan de vermindering van de middelen van het zgn. Fonds 600. Van de inschrijvingen voor de schooljaren 2006-2009 slaagden 316 kandidaten in de toelatingsproef, terwijl er maar voor 120 VTE aan vormingsmiddelen voorhanden waren.
24 aug 2006
Bron: VVI
meer over
zie ook rubriek