Kinderopvang bij de Vlaamse overheid is de laatste tien jaar vervijfvoudigd

De Vlaamse overheid is uitgegroeid tot de werkgever die de grootste kinderopvang aanbiedt tijdens de vakantieperiodes voor kinderen van haar personeelsleden. In totaal realiseerde ze 55.000 kinddagen. Dat is de optelsom van het aantal kinderen per dag. In zeven van de tien gevallen wordt het kind door een vrouwelijke ambtenaar ingeschreven. Bij de monitoren is één op vier een jongen en één op vijf allochtoon. De dienst Emancipatiezaken, die de kinderopvang organiseert, heeft zijn doel bereikt: 82% van de personeelsleden is tevreden over de combinatie van hun werk en privéleven.
24 aug 2006
meer over
zie ook rubriek