Hartcentra nu voer voor lokale lobbyisten

In de discussie over de sanering van de hartcentra verschuift de klemtoon naar het lokale lobbywerk.
De federale besluiten van minister Rudy Demotte (PS) die het einde moesten betekenen voor 20 duur en onefficiŽnt geachte ,,halve'' hartcentra (waarvan er 16 in WalloniŽ en Brussel liggen), zijn gepubliceerd.
Het is nog niet helemaal duidelijk wie gered wordt door de kleine lettertjes die er op het laatst zijn bijgekomen, maar hoe dan ook is de federale fase afgerond. Nu volgt de toepassingsfase - wie mag uiteindelijk stents plaatsen? - en die vergt toepassingsbeslissingen van de deelstaten. In Vlaanderen moet minister Inge Vervotte (CD&V) die nemen.

Na de grote theoretische discussies is het nu dus tijd voor het lokale lobbywerk. Al moet worden erkend dat de theoretische argumenten soms ook lokale belangen verhulden.

Het enige Vlaamse ziekenhuis dat al echt zeker is dat het wel vaart bij de besluiten, is Sint-Lucas in Gent. Het is het grootste van de betrokken ziekenhuizen en z'n omvang verantwoordt ook een hartcentrum, al zijn er al twee in Gent.

Sint-Lucas had niet alleen sterke argumenten, het had ook een geheim wapen: Freya Van den Bossche, de federale minister van Begroting (SP.A). Omdat ze die portefeuille heeft, moet haar collega Demotte haar met egards behandelen. Zij woog zwaar op de aanpassing van zijn besluiten. Van den Bossche deelt niet alleen haar woonplaats Gent met Sint-Lucas. Destijds nam dat ziekenhuis ook de noodlijdende socialistische Volkskliniek over. Dat schept banden.

Sint-Augustinus in Wilrijk zou ook kunnen overleven, luidt het in specialistenkringen, als het een associatiepartner vindt. In Kortrijk hoopt het Groeninge-ziekenhuis: het heeft een associatie met het vijftig kilometer verderop gelegen Maria Middelares in Gent. Minister Vervotte moet alleen bereid zijn te erkennen dat Kortrijk en Gent ,,nabijgelegen'' steden zijn.

Sint-Niklaas, Oostende en de Kempen hopen ook. Die streek heeft recht op een van de centra die WalloniŽ moet afstaan, maar heeft geen sterk ziekenhuis om een hartcentrum onder te brengen. En als het succes zou hebben, komt Imelda-Bonheiden in het gedrang.

De Vlaamse politici scholen zich intussen om. Kamerlid Luc Goutry (CD&V) die lang ijverde voor de sanering aan Waalse kant, bepleit nu ,,een goede spreiding van de hartcentra over Vlaanderen''.
19 aug 2006
meer over
zie ook rubriek