Studie verpleegkunde nadert dieptepunt

De jongste twee jaar is het aantal eerstejaars verpleegkunde in Vlaanderen met 7 procent gedaald. Socioloog Jan Hertogen luidt de alarmbel in zijn nieuwsbrief: het aantal studenten eerste jaar verpleegkunde nadert het dieptepunt van het jaar 2000. Toen waren er 3.538 eerstejaars. Het afgelopen academiejaar 2005-2006 zaten er in de Vlaamse Gemeenschap 3.840 studenten in het eerste jaar verpleegkunde. Dat zijn er 279, of 7 procent, minder dan twee jaar geleden.
In 2000 was het lage aantal studenten de aanleiding voor de campagne 'project 600', die meer mensen naar een job als verpleegkundige leidde. Hertogen wijst erop dat we nu bijna op hetzelfde niveau zitten als toen. Hij pleit er daarom voor om het 'project 600' te hernemen. Daarmee zouden weer mensen tot verpleegkundige herschoold kunnen worden. Daarbij gaat het vooral om A2-verpleegkundigen.

Uit de nieuwsbrief blijkt dat veertig procent van de studenten verpleegkunde in een beroepsopleiding (A2) zit. Precies in die opleiding heeft zich in de Vlaamse Gemeenschap nochtans de grootste daling voorgedaan, met 14 procent. De eerstejaars bachelors verpleegkundigen (A1) daarentegen zijn met 3 procent minder tegenover 2003-2004.

Opvallend is dat voor heel BelgiŽ het aantal studenten verpleegkunde wel is gestegen. Dat komt door de forse toename in de Franse Gemeenschap. De jongste twee jaar is het aantal eerstejaars er met tien procent toegenomen. In 2003-2004 waren er 4.712 eerstejaars, het afgelopen academiejaar waren het er 5.205.

Een deel van die stijging is afkomstig van de Franse studenten die er het Europees erkende A2-diploma komen halen. Een kwart van de studenten in het Franstalige beroepsonderwijs heeft de Franse nationaliteit. Zij steken de grens over omdat in hun land dit ,,secundaire'' diploma is afgeschaft.

Er zijn veel Franse studenten, maar voor het succes van de studies zijn zij niet de enige verantwoordelijken. Steeds meer Franstaligen kiezen voor deze studies. Ondanks de lagere slaagpercentage blijft ook doorheen de studies het aandeel verpleegkundigen in de Franse Gemeenschap groter dan in Vlaanderen.
17 aug 2006
meer over
zie ook rubriek