Apothekers liegen over pil

DEN HAAG - Het hoofdbestuur van apothekersorganisatie KNMP heeft de leden donderdag opgeroepen om vrouwen beter voor te lichten over de nieuwe anticonceptiepil Rigevidon. Aanleiding is een waslijst van klachten van vrouwen die op internet getuigden van leugens en niet kloppende informatie door apothekers over het middel.
11 aug 2006
Bron: Zibb.nl
meer over
zie ook rubriek