Proefdieren in 2005: de statistieken

De Belgische laboratoria die met proefdieren werken, zijn wettelijk verplicht om jaarlijks hun statistieken over te maken aan de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
02 aug 2006
meer over
zie ook rubriek