Ziekenhuisfusie tast zorgaanbod niet aan

De Bornemse Sint-Jozefkliniek nam eind juni de Willebroekse campus van het Dodoensziekenhuis over. De nieuw gevormde Sint-Jozefkliniek Bornem-Willebroek beschikt nu over 246 erkende bedden, 150 in Bornem en 96 in Willebroek.
Het AZ vub trok zich vorig jaar terug uit de autonome verzorgingsinstelling Dodoens. Het Mechelse Dodoensziekenhuis, aan de Zwartzustervest, behoort nu, samen met het Sint-Maartenziekenhuis, tot de vzw EmmaŁs. Het AZ Sint-Maarten neemt de werking van het Mechelse Dodoensziekenhuis over. En de Bornemse Sint-Jozefkliniek neemt de Willebroekse campus over.

Het huidige zorgaanbod van de beide ziekenhuiscampussen blijft grotendeels behouden. ,,De campus Bornem heeft twee afdelingen geriatrie en heelkunde, een afdeling geneeskunde, een afdeling intensieve zorgen, een afdeling materniteit met een niet-intensieve neonatale dienst, een daghospitaal en een dienst spoedgevallen. De campus Willebroek beschikt over een afdeling geriatrie, een afdeling heelkunde, een gemengde afdeling geneeskunde en heelkunde, een afdeling intensieve zorgen, een daghospitaal en een eerste spoedopvang'', somt directeur Jan Hertog op.

diabetes-voetkliniek

De beide ziekenhuiscampussen hebben een operatiekwartier, een dienst medische beeldvorming met een ct-scan en een labo voor klinische biologie.

Het ziekenhuis is erkend voor het zorgprogramma cardiologie (basiszorg en pacemakers), het zorgprogramma (basis)oncologie en diabeteszorg. Het ziekenhuis heeft ook een diabetes-voetkliniek, een dienst (low care) nierdyalise en mammografie (voor borstkankerscreening). De Sint- Jozefkliniek Bornem-Willebroek heeft ook palliatieve zorgverlening, een bloedbank, een huisapotheek en een laboratorium voor pathologische anatomie.

In het akkoord met het AZ vub was de exploitatie van de Willebroekse ziekenhuiscampus gegarandeerd tot 2012. ,,In het nieuwe akkoord met de Bornemse Sint-Jozefkliniek blijven de 96 bedden minstens tot 2014 in Willebroek. De gemeente houdt aan deze overname 750.000 euro over. Dat is de vergoeding voor de dertig afgestane ziekenhuisbedden aan het AZ VUB'', legt burgemeester Marc De Laet (SP.A) uit.

,,De renteloze lening die Willebroek had afgesloten, wordt voor de nog resterende 2.231.000 euro overgedragen aan de Sint-Jozefkliniek. De 1.250.000 euro die in het vorige contract open stond voor investeringen aan het gebouw, wordt teruggebracht tot 723.780 euro.'' Dat bedrag kan geÔnvesteerd worden voor het nodige onderhoud en de eventuele renovatie van het ziekenhuisgebouw. Dat blijft eigendom van het Willebroekse ocmw.

Kinderziektes

Het bestuur van de nieuwe kliniek is zich alvast bewust van de kinderziektes die een fusie met zich kan meebrengen, maar weet dat iedereen zijn best doet om de eventuele hinder voor patiŽnten, personeel en bezoekers zo beperkt mogelijk te houden. Het nieuwe ziekenhuis hoopt nu vooral het volle vertrouwen te krijgen van de mensen uit de eerstelijnszorg, huisartsen en thuisverpleegkundigen om te kunnen voldoen aan de zorgvraag van de patiŽnten.


Kristof LAUWERS en Jochem MAES
03 jul 2006
meer over
zie ook rubriek