Artsen geviseerd voor ziekenfonds-advies

Twee artsen van het AZ Jan Portaels worden verweten dat ze hun patiŽnten soms zouden aanraden van ziekenfonds te veranderen.
Het intermutualistisch college van geneesheren-directeurs van alle ziekenfondsen heeft een brief naar de Orde van Geneesheren van Vlaams-Brabant gestuurd om het gedrag van beide artsen aan te kaarten. De betrokken artsen ontkennen de praktijken.

Het probleem heeft betrekking op patiŽnten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (cvs). Sommige van die patiŽnten hebben recht op parenterale voeding (voeding in baxters). Bij een andere subgroep worden gammaglobulinen toegediend. Dat zijn medicijnen die antistoffen bevatten die direct bescherming geven tegen infectie-ziekten en auto-immuunziekten.

Aan de terugbetaling van die behandelingen zijn strikte medische voorwaarden verbonden. En daar wringt het schoentje. Volgens dr. Annemie Uyttersprot, een van de geviseerde artsen, weigert het Christelijk Ziekenfonds (CM) die behandelingen goed te keuren en bijgevolg terug te betalen. Maar volgens de CM zouden Uyttersprot en haar collega de behandelingen ook soms voorschrijven als niet aan de voorwaarden is voldaan. Bij de socialistische en de liberale ziekenfondsen is de terugbetaling voor parenterale voeding en gammaglobulinen soepeler.

PatiŽnten die aangesloten zijn bij de CM, krijgen van de dokters de raad om naar een ander ziekenfonds over te stappen, aldus de brief aan de Orde van Geneesheren. Maar de artsen ontkennen dat. ,,Mensen veranderen helemaal niet zo snel van ziekenfonds. als de dure behandeling niet wordt terugbetaald, kiezen ze er meestal niet voor, wat dus ten koste van henzelf is'', zegt Uyttersprot.

De discussie sleept al enkele jaren aan. Aan de basis ligt het feit dat de artsen uit Vilvoorde ervan uitgaan dat cvs geen psychische maar een fysische oorzaak heeft, terwijl volgens de CM bij deze ziekte alleen cognitieve gedragstherapie in combinatie met kinesitherapie aangewezen is en alleen medicatie daarvoor wordt terugbetaald.

Het riziv verspreidde twee rondzendbrieven waarin duidelijk wordt gesteld dat het voorschrijven van parenterale voeding en gammaglobulinen aan objectieve criteria gebonden blijft.
12 jun 2006
meer over
zie ook rubriek