Oprichting van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed ter oprichting van het Federale agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.
03 apr 2006
meer over
zie ook rubriek