Vaker ziek als economie goed draait

Hoe beter de economie draait, hoe vaker we ziek zijn. Die merkwaardige vaststelling leren recente cijfers over het ziekteverzuim in ons land. Stijgt de werkloosheid, dan blijven we met zijn allen plots minder thuis wegens ziekte.
,,Er blijkt een verband te bestaan tussen de economische conjunctuur en de uitgaven op het gebied van primaire arbeidsongeschiktheid'', schrijft minister van Volksgezondheid Rudy Demotte in antwoord op een parlementaire vraag van Annemie Turtelboom (VLD). ,,In periodes van sterke economische groei met een daling van de werkloosheid als gevolg, stijgt het totale aantal uitkeringsdagen.''

In 1999 was de werkloosheid dankzij een economische groei van 3,2 procent gedaald van 644.207 tot 624.560 eenheden, terwijl in diezelfde periode het aantal afwezigheden wegens ziekte steeg van 14,5 tot 15,3 miljoen. Bij een slabakkende economie met toenemende werkloosheid is het net andersom, stelt Demotte vast. Ten bewijze daarvan 2004, toen ons land 715.840 werklozen telde, een forse stijging tegenover de 666.602 van het jaar voordien. In die periode daalde het totale aantal ziektedagen bij de actieve bevolking van 17,3 tot 16,9 miljoen.

,,als het economisch goed gaat, durft een werknemer misschien al eens sneller thuisblijven'', zegt VLD-kamerlid Annemie Turtelboom. ,,Bij laagconjunctuur gaat hij desnoods halfziek werken, bang om anders zijn job te verliezen.''

De cijfers van Demotte tonen ook aan dat de duur van het ziekteverzuim toeneemt naarmate de werknemer ouder wordt, en dat vrouwelijke arbeiders vaker ziek zijn dan hun mannelijke collega's.
01 feb 2006
meer over
zie ook rubriek