Groter risico op hartziekte en diabetes door werkstress

Uit een Brits onderzoek is gebleken, dat werkstress een belangrijke risicofactor voor hartziekten en diabetes mellitus is. Er is geen duidelijkheid over de biologische processen die hierbij zijn betrokken.
25 jan 2006
meer over
zie ook rubriek