Meer artsen nodig

De Planningscommissie Medisch Aanbod heeft aan minister van Volksgezondheid Rudy Demotte aanbevolen om het aantal geregistreerde artsen tegen 2013 optrekken tot 1.025. Het voorstel werd unaniem goedgekeurd en het advies wordt voorgelegd aan minister Demotte.
24 jan 2006
meer over
zie ook rubriek