Geneesmiddelengebruik in rusthuizen

In een voorstel van resolutie die werd ingediend in de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers wordt na een scherpe analyse van de huidige situatie, een aantal aanbevelingen geformuleerd
18 jan 2006
Bron: VVI
meer over
zie ook rubriek