Sint-Jozefkliniek krijgt uitbreidingskansen

BORNEM - De gemeenteraadsleden keurden het ruimtelijke uitvoeringsplan Sint-Jozefkliniek goed. Daarmee krijgt het lokale ziekenhuis uitbreidingskansen in de Achterweidestraat. Eerst komt er nog wel een openbaar onderzoek.
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nummer 12 werd met bijhorende toelichtingsnota en stedenbouwkundige voorschriften voor voorlopige vaststelling voorgelegd aan en meteen goedgekeurd door de gemeenteraad.

Burgemeester Van Eetvelt onderstreepte dat de ziekenhuizen vroeger enkel op het aantal bedden afgerekend werden. ,,De Sint-Jozefkliniek levert evenwel kwaliteitsvolle geneeskunde af en beschikt daarenboven over een dagkliniek. De rol van het aantal bedden daalt dus. Het RUP past binnen het goedgekeurd gemeentelijk masterplan. Uiteraard moeten we het door het decreet voorgeschreven openbaar onderzoek nog houden."

De Bornemse kliniek mag uitbreiden langs de Achterweidestraat. ,,De gebouwen kunnen aan de straatzijde opgetrokken worden, tot bijna aan de Ruiterstraat. De dienst Natuur van het Vlaams Gewest was niet akkoord met een mogelijke toekomstige uitbreiding van de bestaande ziekenhuisparking. Dus komt er een parking aansluitend op de gemeentelijke parkeergelegenheden. De groenzone blijft bestaan", stelde de burgervader.

,,Over de exacte invulling van de parking (ondergronds of gelijkvloers) wil ik me nu niet uitspreken."

Parkeerdrukte
Luk Van Nieuwenhuysen (Vlaams Belang) stelde zich de vraag of de Achterweidestraat zowel de parkeerdrukte als de doorstroming van het verkeer zal aankunnen van zodra de drukke Boomstraat maar in één richting mag bereden worden. Het raadslid had eveneens bedenkingen bij de mogelijke afbraak van de oude vleugel van het ziekenhuis.
18 jan 2006
meer over
zie ook rubriek