Kanker door cadmium

Voor het eerst is wetenschappelijk het verband vastgesteld tussen longkanker en cadmiumvervuiling. olgens een studie van drie Belgische universiteiten lopen inwoners van de Kempense gemeenten Overpelt, Lommel en Balen bijna vier keer meer kans op longkanker. Het gaat om mensen die wonen in de omgeving van een Umicore-vestiging. Dat gebied is historisch vervuild door cadmium.
Volgens dokter Jan Staessens, die het onderzoek leidt, is het verontreinigde gebied in de Noorderkempen groter dan tot nu werd aangenomen. Volgens een extrapolatie van zijn onderzoeksresultaten zijn wellicht 1.300 gevallen van longkankers rechtstreeks te wijten aan cadmiumvervuiling.

,,We mogen deze gegevens niet onderschatten'', zegt Staessens. ,,In het verontreinigde gebied wonen zestig- tot vijfenzestigduizend mensen. ''

De studie is uitgevoerd door de universiteiten in Leuven, Louvain-la-Neuve en Hasselt en de resultaten ervan verschijnen vandaag in het medische vakblad The Lancet .

De bodemstalen en urinemonsters werden genomen tussen 1985 en 1989. In de urine van een vijfhonderd mensen die in de buurt van een Umicore-vestiging wonen, is gemiddeld zestig procent meer cadmium gemeten dan bij een vergelijkbare controlegroep in Hechtel-Eksel.

Bij vijftien personen uit de onderzoeksgroep is longkanker vastgesteld, tegen drie in de controlegroep.Staessens concludeert dat inwoners van de Umicore-gemeenten bijna vier keer zo veel kans hebben op longkanker. Ze lopen evenveel risico als iemand die rookt.

Umicore wijst erop dat het al heel wat inspanningen heeft gedaan om de historische cadmiumvervuiling aan te pakken. De afspraken die gemaakt zijn voor de sanering van de fabrieksterreinen, zijn nagenoeg volledig uitgevoerd. Ook de wijde omgeving van de Umicore-vestigingen wordt gereinigd.

Samen met de Openbare Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) legt Umicore de prioriteiten voor die sanering vast tegen juni dit jaar. Hiervoor is dertig miljoen euro opzijgezet, de helft is afkomstig van het bedrijf. In 2002 is de cadmiumproductie stopgezet.

Inwoners van de verontreinigde gebieden kunnen door enkele eenvoudige handelingen de risico's beperkt houden. Zo moeten omwonenden hun woning stofvrij houden en stof met een vochtige doek wegnemen; de handen wassen nadat ze in de tuin hebben gewerkt en het eten van groenten die zware metalen gemakkelijk opnemen, vermijden.

De Vlaamse minister van Milieu, Kris Peeters, zei gisteren dat hij, noch zijn medewerkers de studie al hebben kunnen inzien. ,,Wij moeten wachten tot het artikel in The Lancet verschijnt. Dat is op zijn minst eigenaardig. Ik kan geen maatregelen nemen of een overleg bijeenroepen zonder de studie gelezen te hebben.''

Het overleg heeft deze middag plaats. Met alle betrokkenen: de administratie Leefmilieu, de genoemde gemeenten, de minister van Volksgezondheid Inge Vervotte, de Ovam en Umicore. ,,Daar zullen we zien. Paniekvoetbal is uit den boze. We zullen ook nagaan of de afspraken die tijdens de vorige bestuursperiode zijn gemaakt, worden nagekomen'', aldus Peeters.

De partij Groen! eist een uitbreiding van het saneringsprogram voor de omgeving van de Umicore-fabieken.
16 jan 2006
meer over
zie ook rubriek