Kanker betekent ook financiŽle klap

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) presenteerde gisteren haar jaarrapport en focuste daarin op de financiŽle aderlating die de aandoening de patiŽnten bezorgt. Zowel in de ziekenhuizen als in de thuiszorg loopt de factuur hoog op. Waar zitten die buitensporige kosten?
De geneesmiddelen die volledig ten laste van de patiŽnt vallen: kalmeermiddelen, slaapmiddelen, pijnstillers, erectiepillen. De (gewaardeerde) maximumfactuur die de overheid ingevoerd heeft, kan dat niet beletten want die middelen tellen daarvoor niet mee.

Extra materiaal zoals verbanden moeten patiŽnten uit eigen zak betalen. In sommige ziekenhuizen betalen ze ook zelf voor een infuuspomp of protheses.

De supplementen voor honoraria van specialisten. Voorbeeld: een borstreconstructie kost 2.500 euro en een tepelcorrectie 700 euro.

Sommige nieuwe geneesmiddelen worden nog niet terugbetaald. Die zijn ook duur.

,,Zonder hospitalisatieverzekering redt een kankerpatiŽnt het niet'', concludeert Chris Heremans van de VLK, ,,maar mensen die het minst gegoed zijn en zo'n verzekering het meeste nodig hebben, kunnen die zich niet permitteren.''

De VLK kreeg vorig jaar 1.618 aanvragen voor een tegemoetkoming uit haar sociaal fonds. 869 werden goedgekeurd. De VLK houdt rekening met het inkomen ťn de uitgaven.

De steun ligt tussen 125 en 1.250 euro per jaar. ,,Een peulschil'', beseft Heremans. De VLK ziet bij de steunaanvragers veel gepensioneerden, werklozen en eenverdieners. Mensen die erg krap zitten, schrappen sommige geneesmiddelen en hulp.

De Liga vindt de financiŽle nood van de kankerpatiŽnten onaanvaardbaar en doet enkele aanbevelingen om de behandeling betaalbaar te houden. Een uitbreiding van het kankerbudget in de ziekteverzekering is noodzakelijk. Het aantal kankergevallen stijgt en de behandelingen worden uitgebreider en duurder.

In de onder druk staande ziekteverzekering zou bespaard kunnen worden door een prijsbeleid in de farmacie. Dat moet op Europees niveau gebeuren want de Belgische markt is te klein om invloed te hebben.

VLK-voorzitter Vic Anciaux meent dat dit voorstel op het juiste moment komt, gelet op de discussies over het kiwi-model.

De artsen kunnen rationeler medicatie voorschrijven. Zinloze ingrepen zoals kunstmatige voeding van terminale patiŽnten kunnen geschrapt. Voor de supplementen vraagt de VLK een strengere reglementering, eenvormigheid en een informatieplicht.

Sinds zijn eerste jaarrapport van 2004 ziet de VLK enkele verbeteringen (de zorgtrajecten, de snellere toekenning van het zorgverlof) maar er is nog veel werk aan de winkel. Zo wachten de gespecialiseerde kankercentra op een erkenning en blijft ook de bescherming van de beroepstitel oncoloog uit.

De programma's voor kinderoncologie en voor zeldzame tumoren laten eveneens op zich wachten en de psychosociale steunteams in de ziekenhuizen raken niet gefinancierd.

Inzake preventie wijst de VLK erop dat het rookverbod op de werkvloer een goede zaak is, maar dat de maatregel in de horeca (verbod in restaurants, niet in cafťs) halfslachtig is. De VLK betreurt ten slotte dat de accijnsverhoging op tabak zijn preventie-effect gemist heeft omdat de fabrikanten prompt hun winstmarges verkleinden.
06 jan 2006
meer over
zie ook rubriek