Melkklier is vervangbaar

In borstweefsel zitten stamcellen waaruit een hele nieuwe melkklier kan groeien. Dat beweren Australische onderzoekers na experimenten bij muizen.
Een melkklier is een ingewikkeld orgaan met een vertakt netwerk van buisjes en met blaasjesvormige structuren. Een belangrijk gedeelte van de melkklier wordt pas gevormd tijdens de zwangerschap' style='color:#00896e;border-bottom:1px dotted #00896e;'>zwangerschap. In de puberteit en bij zwangerschap ontwikkelen de borstklieren zo sterk, dat al langer vermoed werd dat er stamcellen aan het werk zijn. stamcellen zijn een 'jeugdig' soort cellen die vele malen na elkaar kunnen delen. Stamcellen zijn nog niet gespecialiseerd in één enkele functie; ze kunnen nog veel verschillen celtypes vormen. Op stamcellen is veel hoop gevestigd voor de vervanging van zieke organen.

In het borstweefsel van muizen menen onderzoekster Jane Visvader en haar Australische collega's stamcellen gevonden te hebben met een bijzonder regeneratievermogen. Zelfs één enkele stamcel kan een hele nieuwe borstklier vormen, melden ze vandaag in het vakblad Nature. Uit de mengeling van vele celtypes waaruit een melkklier bestaat, isoleerden de onderzoekers de bijzondere cellen. Wanneer ze zo'n cel inspoten in een leeggemaakt borstorgaan van een muis, ontstond er na enige tijd een volledig nieuwe borstklier. als de muizen zwanger werden, bleek de nieuwe borstklier vetdruppeltjes en melkeiwit te produceren, wat erop wijst dat de klier functioneel werd.

Dat zo'n ingewikkeld orgaan als een borstklier uit één enkele stamcel kan ontstaan, is opmerkelijk. Een Canadees-Australisch onderzoeksteam onder leiding van Connie Eaves is tot gelijkaardige bevindingen gekomen en publiceert die vandaag in hetzelfde nummer van Nature. De nieuw ontdekte stamcellen hebben mogelijk ook iets te maken met het ontstaan van borsttumoren. De cellen bleken veel voor te komen in borstweefsel van muizen met een aanleg voor borstkanker.
06 jan 2006
meer over
zie ook rubriek